Den nødvendige samtalen

Kunde: Akan Kompetansesenter
Case: Lederkurs

Akan er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. De ønsket et digitalt kurs som skal gjøre ledere bedre rustet til å ta samtaler knyttet til problematisk bruk av rusmidler.

Vi gjorde kurset om til en mockumentary om en daglig leder som gruer seg til en medarbeidersamtale med en han tror drikker for mye. Du får høre hva han tenker er utfordrende og vi lar han bevisst gå i noen feller slik at man kan unngå dem.

Det ble utviklet en rekke filmer hvor vi møter lederen før, under og etter samtalen. I tillegg ble det utviklet filmer med Akan hvor de kommer med gode råd og tips. For å fullføre kurset og få diplom måtte kursdeltagerne svare riktig på spørsmål underveis i kurset og fullføre en eksamen.

Vi snakker jo mye om deg når du ikke er her. Og det er mange her som er bekymret for deg. Alle er det.

Morten Skogsrud