Innholdsfilmer for Drive

Kunde: Møller Mobility Group
Case: Strategiimplementering

Bilbransjen står foran de største endringene i vår levetid. Derfor la Møller Mobility Group i 2021 en offensiv strategi som bygger på folk, forretning og bærekraft. Som en del av denne strategien ble det startet et digitalt endringsprogram med navnet DRIVe.

For å gi alle ansatte en solid forståelse av hensikten med Drive utviklet vi en serie med Petter Schjerven om programmet og hvorfor det er viktig for selskapet fremtid.

Skal vi se noe fra den gjengen må det være gøy og relevant. Ellers gidder ikke gutta.

Tekniker, Jessheim