Promillesitatene

Promille-
sitatene

Kunde: Akan
Case: Reklamekampanje

Akan ønsket en kampanje i anledning julebordsesongen for å skape refleksjon rundt drikkekultur og grensesetting i arbeidslivet.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 300.000 dropper jobbfesten hvert år fordi det oppleves ubehagelig. I frykt for å ta vekk de positive aspektene ved fest, vegrer mange ledere seg for å ta praten rundt rammer og forventninger. Målet med kampanjen var å skape dialog og oppmerksomhet rundt drikkekulturen på arbeidsplassen.

Promillesitatene ble tatt ut som en stor utendørskampanje og preget bybildet i slutten av november 2021. I tillegg ble det laget poster til sosiale medier og på flytoget. Alle sitatene fikk en promille som reflekterte sitatets alvorsgrad.

Recap Play AKAN uke 45 2021 NoCcLogo.mp4.00_00_29_19.Still005
Recap Play AKAN uke 45 2021 NoCcLogo.mp4.00_00_36_07.Still004
Flytoget-02
quotation-icon

Vi har fått overaskende mye oppmerksomhet og mange sier at de kjenner seg igjen.

Camilla Bakkeng - Akan

promillesitatene-instastory
promillesitatene-feed
AkanKampanje_mobil
Screenshot 2021-12-02 at 14.19.01
Screenshot 2021-12-02 at 14.18.44
Screenshot 2021-12-02 at 14.18.44