Vil du bli med på Festen?

Kunde: Akan
Case: Kurs, nettside og
reklamekampanje

Hvordan skape en sunn alkoholkultur, uten å ta vekk gleden ved jobbfest?

Sosiale sammenkomster på jobben er viktig og gøy. Der får du møte kollegaen i en annen setting og man får muligheten til å skape et bedre arbeidsmiljø. Men konsekvensene av alkoholbruk på jobben kan også sette spor. Mer enn 1 av 10 norske arbeidstakere opplever drikkepress på jobben, samtidig som bare 1 av 3 svarer at de kjenner retningslinjer for alkoholbruk i jobbsammenheng. Så hvordan ivaretar man moroa og samholdet, uten å skape en usunn og ekskluderende drikkekultur?

Når vi skulle hjelpe Akan med å skape større bevissthet rundt drikkekultur på arbeidsplassen, var vi opptatt av å tenke litt annerledes. Å snakke om retningslinjer for jobbfest oppleves fort som et kjipt «fest-brems»-tema å ta opp med nye medarbeidere – men vi fant en løsning. Vi ønsket å skape empati og ikke moralisere over riktige eller gale valg. Vi lot heller bruker sette seg inn i bestemte situasjoner. Slik kan man skape en dypere forståelse for hvordan kollegaene har det både før, under og etter en stor jobbfest.

Merge
quotation-icon

Dette var mye bedre enn e-læring eller film! Som om jobbfesten ble et reality show der publikum får påvirke.

HR-sjef

Løsningen ble «Festen», en engasjerende og interaktiv historie hvor du er ansatt på en fiktiv arbeidsplass. Gjennom opplevelsene til fiktive kollegaer ser du en jobbfest fra ulike perspektiv. Gjennom en meldingsapp får selv en rolle på arbeidsplassen gjennom bilder, video og meldinger som du sender og mottar. Her tar vi for oss temaer som festkultur, leders ansvar, drikkepress, drikkeforventning og ryktene som kan oppstå før, under og etter en fest.

I tillegg til selve appen leverte Y Story en reklamekampanje og egen landingsside på Akan.no. Dette er ressurser som Akan kan bruke i salg av opplevelsen til aktuelle arbeidsplasser og samarbeidspartnere.

Landingsside