Sammen gjør vi hverandre bedre

Kunde: Coop Prix
Case: Kulturkonsept

Coop Prix ønsket et kulturkonsept som skulle øke stoltheten til arbeidsplassen og engasjere de ansatte. Konseptet skulle styrke felleskapet og legge til rette for prestasjon.

Kulturkonseptet «Sammen gjør vi hverandre bedre» handler om en sterk fellesskapskultur hos Coop Prix, hvor mangfold står høyt på agendaen. Verdier som er sterkt forankret og viktige for butikkene. Med 2700 ansatte ser Prix på ulikheter som en styrke og at man blir bedre når ingen er like. Kampanjen skulle legge til rette for prestasjon gjennom deling av kunnskap fra alle ansatte.

Det ble utviklet en rekke filmer i samarbeid med regissør Lasse Nyhaugen hos produksjonsselskapet Aparent. En hovedfilm som lanserte konseptet og som skulle skape intern stolthet, og intervjufilmer hvor man møter tre ansatte med forskjellig bakgrunn og ulike tanker om livet på arbeidsplassen.

På Coop Prix sin interne Facebook-gruppe blir det fortløpende publisert filmer hvor de ansatte deler på kunnskap og tanker om arbeidsplassen. I tillegg inviteres det til dialog gjennom meningsmålinger og kåringer av ansatte.

some-coopprix
Some-mobil